Reklamácie a výmena tovaru

REKLAMÁCIA TOVARU Na náš tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov ak výrobca neudá inak.  Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch: a. Ak sa  tovar poškodí b. Úprava a zásahy do štruktúry výrobku c. Bežným opotrebovaním d. Údržba v rozpore s návodom e. Zanedbanie starostlivosti o výrobok f. Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou. V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať. Radi sa s Vami dohodneme spôsob nápravy Pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru pripojte k tovaru vyplnený reklamačný lístok, ktorý nájdete v tejto sekcii nižšie. Vo formulári stručne popíšte vadu tovaru, v prípade, že sa jedná o nepoužitý tovar a vraciate tovar do 30 dní od doručenia zásielky, stačí uviesť len číslo účtu alebo katalógové číslo produktu, o ktorý máte záujem namiesto pôvodne objednaného tovaru. Tovar spolu s vyplneným reklamačným lístkom a dokladom o kúpe zašlite ako obyčajnú poistenú zásielku bez dobierky na adresu : JM-GAS Motlo Ján, Udiča 25, 018 01 Udiča. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradí zákazník, v prípade uznanej reklamácie bude zákazníkovi kompenzované poštovné v plnej výške. O obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu. O vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci na základe odborného posúdenia. Maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu. Všetko záleží na vzájomnej dohode, a preto neváhajte a kontaktujte nás! Pri výmene alebo vrátení tovaru je nutné dodržať nasledujúce podmienky: - tovar nesmie byť použitý ani poškodený - tovar musí býť kompletný, v originálnom obale a nesmie byť odobratý štítok - treba priložiť vyplnení reklamačný formulár - tovar nesmie byť zaslaný na našu adresu dobierkou Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
JM-GAS Ján Motlo

Udiča 25, 018 01 Udiča
 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým ma predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar, ktorý je nepoužitý, nepoškodený, kompletný, v originálnom balení aj so štítkom a dokladom o zaplatení vo forme poistenej zásielky na adresu: JM-GAS Motlo Ján, Udiča 25, 018 01 Udiča. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté! V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú o poštovné a balné. Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach.

© 2015 holubarskepotreby.sk
holubarskepotreby.sk